About

 


Jag arbetar med konst i text-och bildfältet och använder akvarell och text i mitt arbete. Jag utforskar vad det är i teckningen som bränner till och är akut. Materialen är akvarell, tusch och andra teckningsmaterial. Arbetet inbegriper artist-books, ljud, installationer, poesi och film. Jag arbetar också med bilder utan text, med oftast slumpmässiga motiv från det som ligger och skräpar runt mig för tillfället. Mina verk tar inte så många omvägar, är ofta pang på rödbetan i all sin plumphet och ovärdighet.

Arbetet styrs ofta av regler, som bygger på att bilden målas fram runt bokstäverna, som utgör målningens “varp”. Papprets vita sparas ut då färgen fylls i och runt bokstäverna. Det långsamma arbetet leder till drömska tidsbubblor där arbetet antingen styrs av reglerna eller spårar ur.

I work within the image and text-field and use watercolor and text in my work. I explore what is it in drawing that is acute. The materials I use are watercolor, ink and other drawing media. The work also includes artist-books, sound, installations, poetry and film. I work also with random motifs fram what I currently see around me in the studio for example. My work doesn´t take many detours, and is often very direct and unworthy.

The work is often decided by rules; the image has to be painted around the letters, who makes up the warp” of the paper. The paper´s white comes out as the color is painted inside and around the letters. The slow work leads to dreamy time-bubbles where the work is either decided by the rules, or is derailed.

 

Bild: Lettre Simultane II (letter to Iggy Pop and king Carl XVI Gustaf) watercolor on paper, 2009-2010 (detail)